Zoom in en klik op de kaart of download de PDF lijst met alle aangesloten praktijken hier
Welkom op de website van de Coöperatie van Kinder- en Jeugdtherapeuten (CKJT)

Wij zijn vrijgevestigde gespecialiseerde therapeuten die werkzaam zijn voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen in Brabant.
Onze behandelingen zijn speciaal gericht op kinderen (jeugdigen van 0 tot 23 jaar) die zijn vastgelopen door emotionele, sociale of psychische problemen,  Hiervoor maken we gebruik van spelen, creatieve expressie en bewegen. Dit doen en ervaren sluit aan bij kinderen en bij hun mogelijkheden en belevingswereld. Het helpt hen om emoties te uiten, om gebeurtenissen te verwerken, om te oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Hierdoor ontdekken kinderen en ouders nieuwe mogelijkheden en kunnen zij zich vol vertrouwen weer verder ontwikkelen.

De CKJT bestaat uit integratief kindertherapeuten en vaktherapeuten zoals psychomotorisch therapeuten, beeldend therapeuten, dramatherapeuten en speltherapeuten. Iedere therapeut werkt vanuit zijn of haar eigen praktijk of op locatie en heeft zijn of haar eigen specialisme. In het kader van de transitie jeugdzorg hebben betrokken therapeuten samenwerking met elkaar gezocht om kennis en ervaring te delen en beter zichtbaar te zijn voor cliënten, verwijzers en gemeentes. Op deze website kunt u informatie vinden en linken naar alle aangesloten therapeuten.
BEHANDELVORMEN

De CKJT bestaat uit integratief kindertherapeuten en vaktherapeuten, zoals psychomotorisch therapeuten, beeldend therapeuten en speltherapeuten. Iedere therapeut heeft zijn of haar eigen specialisme. Gemeenschappelijk uitgangspunt is dat onze behandelingen speciaal zijn gericht op kinderen, jongeren en/of gezinnen. Hiervoor maken we gebruik van spelen, creatieve expressie en bewegen. Door het doen en ervaren ontdekken kinderen en ouders nieuwe mogelijkheden en kunnen zij zich vol vertrouwen weer verder ontwikkelen. 

Voor meer informatie over de verschillende behandelvormen kunt u kijken op de websites van de verschillende beroepsverenigingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAKTHERAPIE, de overkoepelende naam voor de volgende disciplines die aangesloten zijn bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB :

BEELDENDE THERAPIE
Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie: NVBT
Vaktherapie

DRAMATHERAPIE
Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie: NVDT
Vaktherapie

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie: NVPMT
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie: NVPMKT
Vaktherapie

SPELTHERAPIE

Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten: NVVS
Vaktherapie

MUZIEKTHERAPIE
(nog geen aangesloten therapeuten voor deze behandelvormen in deze regio) NVvMT; vaktherapie

DANSTHERAPIE
(nog geen aangesloten therapeuten voor deze behandelvormen in deze regio) NVDAT; vaktherapie


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE

Vereniging van en voor Kindertherapeuten: VvvK
Vereniging van Integraal Therapeuten: VIT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CKJT Therapeuten zijn allen aangesloten bij een van bovenstaande beroepsverenigingen.
Daarnaast zijn zij vaak ook geregistreerd bij (een van) onderstaande organisaties:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  SKJ
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ

Heeft u nog vragen over een specifieke behandelvorm of werkwijze, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de betreffende therapeut.


INFO VOOR CLIENTEN (voor ouders/verzorgers)

CKJT werkwijze
Onze therapieën zijn gericht op de behandeling van milde tot matig ernstige psychosociale problematiek, zoals emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, gezinsproblematiek, spanning, angst- en depressieve klachten, agressieproblematiek, trauma, hechting en rouw- en verliesverwerking. Als gespecialiseerde therapeuten zetten we het kind in de behandeling centraal en betrekken daarbij altijd de omgeving (ouders, opvoeders en eventueel school e.a.). Doel van de behandeling is dat een kind zich weer verder kan ontwikkelen en dat de ouders en opvoeders goed toegerust zijn om hun kind hierin verder te begeleiden.

Door de ervaringsgerichte manier van werken en specifieke observatietechnieken hebben CKJT therapeuten snel zicht op de kern van een probleem. Vanaf het allereerste contact wordt er inhoudelijk gewerkt en wordt de kracht van kind en ouders ingezet.


Als CKJT- therapeuten bieden we een laagdrempelige, prettige vorm van therapie, die aansluit bij de behoeftes, mogelijkheden, interesse en kracht van kinderen en jeugdigen. In de behandeling maken we gebruik van ervaringsgerichte methodieken, zoals spelen, bewegen en creatieve expressie. Kinderen kunnen zich op deze manier uiten en doen hierdoor nieuwe, positieve ervaringen op. Het doen en ervaren kan kinderen helpen om traumatische gebeurtenissen te verwerken, om beleving en gedrag te veranderen en zich te ontwikkelen.

Voor meer informatie over de verschillende behandelvormen, de specfieke ervaring van de verschillende therapeuten en de kosten en vergoedingen verwijzen we u naar de websites van de aangesloten therapeuten.

Aanmelden
Als ouder/verzorger kunt u met behulp van deze website een keuze maken voor een van de aangesloten therapeuten. Vaak is deze te vinden in uw eigen gemeente of wijk. U kunt direct contact opnemen met de therapeut, zonder tussenkomst van andere hulpverleners en zonder wachttijd. Door deze vorm van therapie op tijd in te zetten kunnen ernstigere problemen en langdurige behandeltrajecten voorkomen worden. Om te kunnen starten is dan ook geen uitgebreid psychologisch onderzoek of DSM-diagnose vereist. Wanneer uit de observaties van de therapeut blijkt dat nader onderzoek en/of andere hulpverlening wel nodig is, dan zal een cliënt adequaat worden doorverwezen.
INFO VOOR VERWIJZERS


Partners in de coöperatie
De CKJT bestaat uit samenwerkende vrijgevestigde therapeuten die zich speciaal richten op kinderen en jeugdigen. Bij onze coöperatie zijn  integratief kinder- en jeugdtherapeuten, en vaktherapeuten zoals psychomotorisch therapeuten, beeldend therapeuten, dramatherapeuten en speltherapeuten aangesloten. Ieder lid is in het bezit van een diploma van een erkende (post)HBO-opleiding en/of Master-opleiding en voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de betreffende beroepsvereniging.

CKJT werkwijze
Onze therapieën zijn gericht op de behandeling van milde tot matig ernstige psychosociale problematiek, zoals emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, gezinsproblematiek, spanning, angst- en depressieve klachten, agressieproblematiek, trauma, hechting en rouw- en verliesverwerking. Als gespecialiseerde therapeuten zetten we het kind in de behandeling centraal en betrekken daarbij altijd de omgeving (ouders, opvoeders en eventueel school e.a.). Doel van de behandeling is dat een kind zich weer verder kan ontwikkelen en dat de ouders en opvoeders goed toegerust zijn om hun kind hierin verder te begeleiden.

Door de ervaringsgerichte manier van werken en specifieke observatietechnieken hebben CKJT therapeuten snel zicht op de kern van een probleem. Vanaf het allereerste contact wordt er inhoudelijk gewerkt en wordt de kracht van kind en ouders ingezet.

Als CKJT therapeuten bieden we een laagdrempelige, prettige vorm van therapie, die aansluit bij de behoeftes, mogelijkheden, interesse en kracht van kinderen en jeugdigen. In de behandeling maken we gebruik van ervaringsgerichte methodieken, zoals spelen, bewegen en creatieve expressie. Kinderen kunnen zich op deze manier uiten en doen hierdoor nieuwe, positieve ervaringen op. Het doen en ervaren kan kinderen helpen om traumatische gebeurtenissen te verwerken, om beleving en gedrag te veranderen en zich te ontwikkelen.

Voor meer informatie over de verschillende behandelvormen, de specfieke ervaring van de verschillende therapeuten en de kosten en vergoedingen verwijzen we u naar de websites van de aangesloten therapeuten.

Laagdrempelig
CKJT- therapeuten bieden een laagdrempelige, prettige vorm van therapie, die aansluit bij de behoeftes, mogelijkheden, interesse en kracht van kinderen en jeugdigen.
Ouders kunnen met behulp van de website een keuze maken voor een gespecialiseerde therapeut. Vaak is deze te vinden in de eigen gemeente of wijk. Ouders kunnen direct contact opnemen met de therapeut, zonder tussenkomst van andere hulpverleners en zonder wachtlijst. Door deze vorm van therapie op tijd in te zetten kunnen ernstigere problemen en langdurige behandeltrajecten voorkomen worden. Om te kunnen starten is dan ook geen uitgebreid psychologisch onderzoek of DSM-diagnose vereist. Wanneer uit de observaties van de therapeut blijkt dat nader onderzoek en/of een andere vorm van hulpverlening nodig is, dan zal de cliënt adequaat worden doorverwezen. 


Samenwerking voor een optimale hulpverlening Wat kunt u van ons verwachten?
Als vrijgevestigde therapeuten werken wij graag samen met andere hulpverleners in de omgeving van het kind of de jongere. Per traject overleggen we indien nodig en gewenst met verschillende partijen, waaronder de school, de kinderopvang, het CJG, de praktijkondersteuner, etc. Tevens doen we beknopt verslag naar de huisarts. Door op een goede manier samen te werken, kunnen we ook in meer complexe casussen de juiste behandeling bieden.
Als coöperatie vinden wij het ook belangrijk dat de hulpverlening zich blijft ontwikkelen en dat ouders en kinderen de geschikte hulp vinden. Daarom zijn wij ook betrokken bij lokale initiatieven en sluiten wij graag aan bij overleg en onderzoek met betrekking tot de hulpverlening.


Hoe kunt u naar ons verwijzen?
U kunt ouders verwijzen naar deze website. Ouders kunnen dan zelf contact opnemen met een therapeut die hen aanspreekt. U kunt ook contact met ons opnemen alvorens door te verwijzen. Wij waarderen het om, uiteraard op vertrouwelijke basis, overleg te plegen zodat het kind of de jongere bij de geschikte therapeut terecht komt.

Zie PDF met aangesloten therapeuten.

CONTACT

CKJT Coöperatie van Kinder- en Jeugd Therapeuten
E-mail: info@kinderenjeugdtherapeuten.nl

Bestuur
Voorzitter: Linda Bego
Bestuursleden: Yvonne de Hoog, Janine Mickers
NIEUWS